https://prostaekonomia.pl/fit-....for-55-cele-skutki-r

Fit for 55 - cele, skutki, reakcje | Europejski Zielony Ład | Prosta Ekonomia

Czym jest "Fit for 55"? Jakie są cele "Fit for 55"? Jakie mogą być skutki jego wprowadzenia? | Europejski Zielony Ład