Warunki

Warunki usługi
firstplat tworzy technologie i usługi, które umożliwiają ludziom łączenie się ze sobą, budowanie społeczności i rozwijanie firm. Niniejsze Warunki regulują korzystanie przez użytkownika z firstplat, Messenger i innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (Produktów lub Produktów firstplat), z wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie zaznaczymy, że zastosowanie mają odrębne warunki (a nie te). Produkty te są dostarczane przez firstplat Platforms.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z firstplat ani innych produktów i usług objętych niniejszymi Warunkami. Zamiast tego firmy i organizacje płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług. Korzystając z naszych Produktów, zgadzasz się, że możemy wyświetlać Ci reklamy, które naszym zdaniem będą odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby określić, które reklamy Ci pokazać.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych reklamodawcom i nie udostępniamy informacji, które bezpośrednio Cię identyfikują (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe) reklamodawcom, chyba że udzielisz nam wyraźnej zgody. Zamiast tego reklamodawcy mogą nam powiedzieć, na przykład, jakiego rodzaju odbiorców chcą oglądać ich reklamy, a my wyświetlamy je osobom, które mogą być zainteresowane. Dostarczamy reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności ich reklam, które pomagają im zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z ich treścią. Zobacz sekcję 2 poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Nasza Polityka dotycząca danych wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu określenia niektórych reklam, które widzisz, i świadczenia wszystkich innych usług opisanych poniżej. Możesz również przejść do swoich ustawień w dowolnym momencie, aby przejrzeć swoje wybory dotyczące prywatności dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane.


1. Świadczone przez nas usługi
Naszą misją jest dawanie ludziom siły do ​​budowania społeczności i zbliżania do siebie świata. Aby pomóc w realizacji tej misji, zapewniamy Państwu produkty i usługi opisane poniżej:

Zapewnij Ci spersonalizowane wrażenia:
Twoje wrażenia z firstplat różnią się od innych: od postów, historii, wydarzeń, reklam i innych treści, które widzisz w kanale aktualności lub naszej platformie wideo, po obserwowane strony firstplat i inne funkcje, z których możesz korzystać, takie jak Trendy, firstplat Rynek i wyszukiwanie. Wykorzystujemy posiadane przez nas dane – na przykład dotyczące nawiązywanych przez Ciebie połączeń, wybranych przez Ciebie wyborów i ustawień oraz tego, co udostępniasz i robisz w naszych Produktach i poza nimi – w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń.

Połącz Cię z osobami i organizacjami, na których Ci zależy:
Pomożemy Ci znaleźć i połączyć się z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi ważnymi dla Ciebie produktami firstplat, z których korzystasz. Dane, które posiadamy, wykorzystujemy do tworzenia sugestii dla Ciebie i innych osób — na przykład grup, do których możesz dołączyć, wydarzeń, w których możesz uczestniczyć, stron firstplat do obserwowania lub wysłania wiadomości, programów do obejrzenia i osób, z którymi możesz chcieć się zaprzyjaźnić. Silniejsze więzi tworzą lepsze społeczności i wierzymy, że nasze usługi są najbardziej przydatne, gdy ludzie są połączeni z osobami, grupami i organizacjami, na których im zależy.

Daj Ci możliwość wyrażania siebie i komunikowania się o tym, co jest dla Ciebie ważne:
Istnieje wiele sposobów wyrażania siebie w firstplat oraz komunikowania się z przyjaciółmi, rodziną i innymi osobami o tym, co jest dla Ciebie ważne – na przykład udostępnianie aktualizacji statusu, zdjęć, filmów i historii w produktach firstplat, z których korzystasz, wysyłanie wiadomości do znajomego lub kilka osób, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie treści do swojego profilu. Opracowaliśmy również i nadal badamy nowe sposoby korzystania z technologii, takie jak rzeczywistość rozszerzona i wideo 360, aby tworzyć i udostępniać bardziej wyraziste i wciągające treści w produktach firstplat.

Pomóż odkryć treści, produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować:
Pokazujemy Ci reklamy, oferty i inne sponsorowane treści, aby pomóc Ci odkryć treści, produkty i usługi oferowane przez wiele firm i organizacji korzystających z firstplat i innych Produktów firstplat. Sekcja 2 poniżej wyjaśnia to bardziej szczegółowo.

Zwalczaj szkodliwe zachowania oraz chroń i wspieraj naszą społeczność:
Ludzie będą budować społeczność na produktach firstplat tylko wtedy, gdy czują się bezpiecznie. Zatrudniamy dedykowane zespoły na całym świecie i opracowujemy zaawansowane systemy techniczne do wykrywania nadużyć naszych Produktów, szkodliwych zachowań wobec innych oraz sytuacji, w których możemy pomóc lub chronić naszą społeczność. Jeśli dowiemy się o takich treściach lub zachowaniach, jak to, podejmiemy odpowiednie działania – na przykład zaoferowanie pomocy, usunięcie treści, usunięcie lub ograniczenie dostępu do niektórych funkcji, wyłączenie konta lub skontaktowanie się z organami ścigania. Udostępniamy dane innym firmom firstplat, gdy wykryjemy nadużycie lub szkodliwe zachowanie osoby korzystającej z jednego z naszych Produktów.

Używaj i rozwijaj zaawansowane technologie, aby zapewnić bezpieczne i funkcjonalne usługi dla wszystkich:
Używamy i rozwijamy zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, systemy uczenia maszynowego i rzeczywistość rozszerzona, aby ludzie mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od zdolności fizycznych lub położenia geograficznego. Na przykład technologia taka jak ta pomaga osobom z wadami wzroku zrozumieć, co lub kto znajduje się na zdjęciach lub filmach udostępnianych w firstplat lub firstplat Messenger. Tworzymy również zaawansowaną technologię sieciową i komunikacyjną, aby pomóc większej liczbie osób połączyć się z Internetem w obszarach o ograniczonym dostępie. Opracowujemy zautomatyzowane systemy, aby poprawić naszą zdolność do wykrywania i usuwania nadużyć i niebezpiecznych działań, które mogą zaszkodzić naszej społeczności i integralności naszych Produktów.

Zbadaj sposoby na ulepszenie naszych usług:
Angażujemy się w badania, aby rozwijać, testować i ulepszać nasze Produkty. Obejmuje to analizę danych, które posiadamy o naszych użytkownikach i zrozumienie, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Produktów, na przykład poprzez przeprowadzanie ankiet oraz testowanie i rozwiązywanie problemów z nowymi funkcjami. Nasza Polityka dotycząca danych wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane do wspierania tych badań w celu rozwijania i ulepszania naszych usług.

Zapewnij spójne i bezproblemowe doświadczenia we wszystkich produktach firmy firstplat:
Nasze produkty pomagają znaleźć i połączyć się z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi, które są dla Ciebie ważne. Projektujemy nasze systemy w taki sposób, aby korzystanie z różnych produktów firmy firstplat, z których korzystasz, było spójne i bezproblemowe. Na przykład wykorzystujemy dane o osobach, z którymi kontaktujesz się w firstplat, aby ułatwić Ci łączenie się z nimi w firstplat lub Messengerze, a także umożliwiamy Ci komunikację z firmami, które obserwujesz w firstplat za pośrednictwem Messengera.

Włącz globalny dostęp do naszych usług:
Aby obsługiwać naszą globalną usługę, musimy przechowywać i dystrybuować treści i dane w naszych centrach danych i systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania użytkownika. Ta infrastruktura może być obsługiwana lub kontrolowana przez firstplat Platforms, Inc., firstplat Platforms Ireland Limited lub jej podmioty stowarzyszone.


2. Jak finansowane są nasze usługi
Zamiast płacić za korzystanie z firstplat i innych oferowanych przez nas produktów i usług, korzystając z Produktów firstplat objętych niniejszymi Warunkami, zgadzasz się, że możemy wyświetlać Ci reklamy, które firmy i organizacje płacą nam za promowanie na i poza produktami firmy firstplat. Używamy Twoich danych osobowych, takich jak informacje o Twojej aktywności i zainteresowaniach, aby wyświetlać Ci reklamy, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie.

Ochrona prywatności ludzi ma kluczowe znaczenie dla tego, jak zaprojektowaliśmy nasz system reklamowy. Oznacza to, że możemy wyświetlać trafne i przydatne reklamy bez informowania reklamodawców, kim jesteś. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych. Umożliwiamy reklamodawcom informowanie nas o celach biznesowych i rodzaju odbiorców, którym chcą oglądać ich reklamy (na przykład osoby w wieku 18-35 lat, które lubią jeździć na rowerze). Następnie wyświetlamy ich reklamę osobom, które mogą być zainteresowane.

Dostarczamy również reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności ich reklam, aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z ich treścią w firstplat i poza nim. Na przykład dostarczamy reklamodawcom ogólne informacje demograficzne i informacje o zainteresowaniach (np. informację, że reklama została obejrzana przez kobietę w wieku od 25 do 34 lat, która mieszka w Wrocławiu i lubi inżynierię oprogramowania), aby pomóc im lepiej zrozumieć swoich odbiorców. Nie udostępniamy informacji, które bezpośrednio Cię identyfikują (informacje takie jak Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail, które same w sobie mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji Twojej tożsamości), chyba że udzielisz nam wyraźnej zgody. Dowiedz się więcej o działaniu reklam firstplat tutaj.

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia dla Ciebie opisanych powyżej usług. Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane w naszej Polityce dotyczącej danych. Masz kontrolę nad typami reklam i reklamodawców, których widzisz, oraz rodzajami informacji, których używamy do określenia, które reklamy Ci pokazujemy. Ucz się więcej.


3. Twoje zobowiązania wobec firstplat i naszej społeczności
Świadczymy te usługi Tobie i innym, aby pomóc w realizacji naszej misji. W zamian musimy podjąć następujące zobowiązania:

1. Kto może korzystać z firstplat
Kiedy ludzie stoją za swoimi opiniami i działaniami, nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna. Z tego powodu musisz:
używaj tej samej nazwy, której używasz w życiu codziennym;
podać dokładne informacje o sobie;
utworzyć tylko jedno konto (własne) i wykorzystywać swoją oś czasu do celów osobistych; oraz
nie udostępniaj swojego hasła, nie udostępniaj swojego konta firstplat innym osobom ani nie przenoś swojego konta nikomu innemu (bez naszej zgody).

Staramy się, aby firstplat był szeroko dostępny dla wszystkich, ale nie możesz korzystać z firstplat, jeśli:
Nie masz ukończonych 13 lat (lub nie ukończyłeś/aś minimalnego wieku obowiązującego w Twoim kraju, aby móc korzystać z naszych Produktów).
Jesteś skazanym przestępcą seksualnym.
Wcześniej wyłączyliśmy Twoje konto z powodu naruszenia naszych Warunków lub zasad.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabrania się otrzymywania naszych produktów, usług lub oprogramowania.

2. Co możesz udostępniać i robić w produktach firstplat
Chcemy, aby ludzie używali produktów firstplat do wyrażania siebie i dzielenia się ważnymi dla nich treściami, ale nie kosztem bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia innych lub integralności naszej społeczności. W związku z tym zgadzasz się nie angażować się w opisane poniżej zachowania (ani ułatwiać lub wspierać innych w tym zakresie):
Nie możesz używać naszych Produktów do robienia lub udostępniania czegokolwiek:
Narusza to niniejsze Warunki, nasze Standardy społeczności oraz inne warunki i zasady , które mają zastosowanie do korzystania z naszych Produktów.

Jest to niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze.

Narusza lub narusza prawa innych osób, w tym ich prawa własności intelektualnej.

Użytkownik nie może przesyłać wirusów ani złośliwego kodu ani robić niczego, co mogłoby wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić prawidłowe działanie lub wygląd naszych Produktów.

Nie możesz uzyskiwać dostępu ani zbierać danych z naszych Produktów za pomocą środków zautomatyzowanych (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskać dostępu do danych, do których nie masz uprawnień.

Możemy usunąć lub ograniczyć dostęp do treści, które naruszają te przepisy.


Jeśli usuniemy treści, które udostępniłeś z naruszeniem naszych Standardów społeczności, poinformujemy Cię i wyjaśnimy wszelkie możliwe opcje, aby poprosić o ponowne sprawdzenie, chyba że poważnie lub wielokrotnie naruszasz niniejsze Warunki lub jeśli może to narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawna; szkodzić naszej społeczności użytkowników; narażać lub ingerować w integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów; gdzie jesteśmy ograniczeni z powodu ograniczeń technicznych; lub gdy jest to zabronione ze względów prawnych.


Aby wesprzeć naszą społeczność, zachęcamy do zgłaszania treści lub zachowań, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa (w tym prawa własności intelektualnej) lub nasze warunki i zasady.


Możemy również usunąć lub ograniczyć dostęp do Twoich treści, usług lub informacji, jeśli uznamy, że jest to uzasadnione w celu uniknięcia lub złagodzenia niekorzystnych skutków prawnych lub regulacyjnych dla firstplat.


3. Uprawnienia, które nam dajesz
Aby świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od Ciebie określonych uprawnień:
Pozwolenie na korzystanie z treści, które tworzysz i udostępniasz: Niektóre treści, które udostępniasz lub przesyłasz, takie jak zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej.

Jesteś właścicielem praw własności intelektualnej (takich jak prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzysz i udostępniasz w firstplat i innych produktach firmy firstplat, z których korzystasz. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie odbiera Ci praw do własnych treści. Możesz udostępniać swoje treści innym osobom, gdziekolwiek chcesz.

Aby jednak świadczyć nasze usługi, musisz udzielić nam pewnych zezwoleń prawnych (tzw. licencji) na korzystanie z tych treści. Ma to na celu wyłącznie dostarczanie i ulepszanie naszych Produktów i usług, jak opisano w Sekcji 1 powyżej.

W szczególności, gdy udostępniasz, publikujesz lub przesyłasz treści objęte prawami własności intelektualnej dotyczącymi naszych Produktów lub w związku z nimi, udzielasz nam niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, bezpłatnej i ogólnoświatowej licencji na hosting, użytkowanie, rozpowszechniać, modyfikować, uruchamiać, kopiować, publicznie wykonywać lub wyświetlać, tłumaczyć i tworzyć dzieła pochodne na podstawie Twoich treści (zgodnie z ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że jeśli udostępniasz zdjęcie w firstplat, wyrażasz zgodę na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym (ponownie, zgodnie z Twoimi ustawieniami), takim jak dostawcy usług, którzy wspierają naszą usługę lub inne produkty firstplat, z których korzystasz. Ta licencja wygaśnie, gdy Twoje treści zostaną usunięte z naszych systemów.

Możesz usunąć zawartość pojedynczo lub wszystkie naraz, usuwając swoje konto. Dowiedz się więcej o tym, jak usunąć swoje konto. Możesz pobrać kopię swoich danych w dowolnym momencie przed usunięciem konta.

Usunięta zawartość nie jest już widoczna dla innych użytkowników; jednak może nadal istnieć w innych miejscach w naszych systemach, gdzie:
Natychmiastowe usunięcie nie jest możliwe ze względu na ograniczenia techniczne (w takim przypadku Twoje treści zostaną usunięte w ciągu maksymalnie 90 dni od momentu ich usunięcia);
Twoje treści były używane przez inne osoby zgodnie z niniejszą licencją i nie usunęli jej (w takim przypadku niniejsza licencja będzie obowiązywać do czasu usunięcia treści); lub
W przypadku, gdy natychmiastowe usunięcie ograniczyłoby naszą zdolność do:
zbadać lub zidentyfikować nielegalne działania lub naruszenia naszych Warunków i Zasad (na przykład w celu zidentyfikowania lub zbadania niewłaściwego użytkowania naszych Produktów lub systemów);
wywiązać się z obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub
zastosować się do wniosku organu sądowego lub administracyjnego, organów ścigania lub agencji rządowej;

w takim przypadku treść będzie przechowywana nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których została zachowana (dokładny czas trwania będzie różny w zależności od przypadku).


W każdym z powyższych przypadków niniejsza licencja będzie obowiązywać do czasu całkowitego usunięcia treści.

Zezwolenie na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego oraz informacji o Twoich działaniach z reklamami i treściami sponsorowanymi: Dajesz nam zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach, które podjąłeś w firstplat obok lub w związku z reklamami, ofertami i inne sponsorowane treści, które wyświetlamy w naszych Produktach, bez żadnej rekompensaty dla Ciebie. Na przykład możemy pokazać Twoim znajomym, że jesteś zainteresowany reklamowanym wydarzeniem lub polubiłeś stronę firstplat utworzoną przez markę, która zapłaciła nam za wyświetlanie swoich reklam w firstplat. Reklamy tego typu mogą zobaczyć tylko osoby, które mają Twoją zgodę na oglądanie działań, które podjąłeś w produktach firstplat. Możesz dowiedzieć się więcej o ustawieniach i preferencjach reklam.

Pozwolenie na aktualizację oprogramowania, z którego korzystasz lub pobierasz: Jeśli pobierasz lub korzystasz z naszego oprogramowania, udzielasz nam pozwolenia na pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania, jeśli są one dostępne.

4. Ograniczenia w korzystaniu z naszej własności intelektualnej
Jeśli korzystasz z treści objętych prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych Produktach (na przykład dostarczanych przez nas obrazów, projektów, filmów lub dźwięków, które dodajesz do treści, które tworzysz lub udostępniasz w firstplat), zachowujemy wszystkie prawa do tych treści (ale nie Twoje). Możesz używać naszych praw autorskich lub znaków towarowych (lub podobnych znaków) wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w naszych Wytycznych dotyczących używania marki lub za naszą uprzednią pisemną zgodą. Musisz uzyskać naszą pisemną zgodę (lub pozwolenie w ramach licencji typu open source) na modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dekompilację lub inną próbę wydobycia od nas kodu źródłowego.


4. Postanowienia dodatkowe

1. Aktualizacja naszych Warunków
Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych usług i opracowywaniem nowych funkcji, aby nasze Produkty były lepsze dla Ciebie i naszej społeczności. W rezultacie możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki, aby dokładnie odzwierciedlić nasze usługi i praktyki. Wprowadzimy zmiany tylko wtedy, gdy przepisy przestaną być odpowiednie lub będą niekompletne i tylko wtedy, gdy zmiany będą uzasadnione i uwzględniają Twoje interesy.

Powiadomimy Cię (na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszych Produktów) co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian w niniejszych Warunkach i umożliwimy zapoznanie się z nimi przed ich wejściem w życie, chyba że zmiany są wymagane przez prawo. Po wejściu w życie zaktualizowanych Warunków będziesz nimi związany, jeśli będziesz nadal korzystać z naszych Produktów.

Mamy nadzieję, że będziesz nadal korzystać z naszych Produktów, ale jeśli nie zgadzasz się z naszymi zaktualizowanymi Warunkami i nie chcesz już być częścią społeczności firstplat, możesz w każdej chwili usunąć swoje konto.

2. Zawieszenie lub zamknięcie konta
Chcemy, aby firstplat było miejscem, w którym ludzie czują się mile widziani i mogą bezpiecznie wyrażać siebie oraz dzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.

Jeśli ustalimy, że wyraźnie, poważnie lub wielokrotnie naruszyłeś nasze Warunki lub Zasady, w tym w szczególności nasze Standardy społeczności, możemy zawiesić lub trwale zablokować dostęp do Twojego konta. Możemy również zawiesić lub wyłączyć Twoje konto, jeśli wielokrotnie naruszasz prawa własności intelektualnej innych osób lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani ze względów prawnych.

W przypadku podjęcia takich działań poinformujemy Cię i wyjaśnimy wszelkie opcje, jakie masz, aby poprosić o sprawdzenie, chyba że może to narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną; szkodzić naszej społeczności użytkowników; narażać lub ingerować w integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów; lub gdy jesteśmy ograniczeni z powodu ograniczeń technicznych; lub gdy jest to zabronione ze względów prawnych.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, co możesz zrobić, jeśli Twoje konto zostało wyłączone i jak się z nami skontaktować, jeśli uważasz, że zablokowaliśmy Twoje konto przez pomyłkę.

Jeśli usuniesz lub wyłączymy Twoje konto, niniejsze Warunki wygasają jako umowa między Tobą a nami, ale następujące postanowienia pozostaną w mocy: 3, 4.2-4.5.

3. Ograniczenia odpowiedzialności
Ciężko pracujemy, aby zapewnić jak najlepsze Produkty i określić jasne wytyczne dla każdego, kto z nich korzysta. Nasze Produkty są jednak dostarczane „tak jak są” i nie gwarantujemy, że zawsze będą bezpieczne, bezpieczne lub wolne od błędów, lub że będą działać bez zakłóceń, opóźnień lub niedoskonałości. W zakresie dozwolonym przez prawo ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW. Nie kontrolujemy ani nie kierujemy tym, co ludzie i inni robią lub mówią, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania lub zachowanie (zarówno online, jak i offline) ani jakiekolwiek treści, które udostępniają (w tym treści obraźliwe, nieodpowiednie, obsceniczne, niezgodne z prawem i inne budzące zastrzeżenia) .

Nie możemy przewidzieć, kiedy mogą pojawić się problemy z naszymi Produktami. W związku z tym nasza odpowiedzialność jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone zyski, przychody, informacje lub dane, ani za szkody wynikowe, szczególne, pośrednie, przykładowe, karne lub przypadkowe wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami lub Produktami firstplat, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

4. Spory
Staramy się zapewnić jasne zasady, abyśmy mogli ograniczyć lub miejmy nadzieję uniknąć sporów między Tobą a nami. Jeśli jednak pojawi się spór, warto wiedzieć z góry, gdzie można go rozwiązać i jakie przepisy będą miały zastosowanie.

Jeśli jesteś konsumentem, prawo kraju, w którym mieszkasz, będzie miało zastosowanie do wszelkich roszczeń, podstaw powództwa lub sporów, które masz przeciwko nam, które wynikają lub mają związek z niniejszymi Warunkami lub Produktami firstplat, i możesz rozwiązać swoje roszczenie w dowolnym właściwym sądzie w tym kraju, który ma jurysdykcję nad roszczeniem. We wszystkich innych przypadkach zgadzasz się, że roszczenie musi być rozstrzygane wyłącznie w Polsce. Zgadzasz się również, że poddasz się osobistej jurysdykcji jednego z tych sądów w celu rozpatrzenia takiego roszczenia oraz że niniejsze Warunki i wszelkie roszczenia podlegają prawu stanu Kalifornia, bez względu na przepisy kolizyjne.

5. Inne
Niniejsze Warunki (wcześniej znane jako Oświadczenie o prawach i obowiązkach) stanowią całość umowy między Tobą a firstplat Platforms, Inc. dotyczącej korzystania przez Ciebie z naszych Produktów. Zastępują wszelkie wcześniejsze umowy.

Niektóre z oferowanych przez nas Produktów podlegają również Warunkom uzupełniającym. Jeśli korzystasz z któregokolwiek z tych Produktów, dodatkowe warunki zostaną udostępnione i staną się częścią naszej umowy z Tobą. Na przykład, jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Produktów lub korzystasz z nich w celach komercyjnych lub biznesowych, takich jak kupowanie reklam, sprzedawanie produktów, tworzenie aplikacji, zarządzanie grupą lub Stroną swojej firmy albo korzystanie z naszych usług pomiarowych, musisz wyrazić zgodę na nasze Warunki handlowe. Jeśli publikujesz lub udostępniasz treści zawierające muzykę, musisz przestrzegać naszych Wytycznych dotyczących muzyki. W zakresie, w jakim jakiekolwiek Warunki uzupełniające są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, postanowienia uzupełniające będą rozstrzygać w zakresie konfliktu.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się niewykonalna, pozostała część pozostanie w pełnej mocy. Jeśli nie wyegzekwujemy któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie zostanie to uznane za zrzeczenie się. Wszelkie zmiany lub zrzeczenia się niniejszych Warunków muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.

Nie przeniesiesz żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na nikogo innego bez naszej zgody.

Możesz wyznaczyć osobę (zwaną starszą osobą kontaktową) do zarządzania Twoim kontem, jeśli jest ono zapamiętane. Tylko Twoja dotychczasowa osoba kontaktowa lub osoba, którą wskazałeś w ważnym testamencie lub podobnym dokumencie, wyrażającym wyraźną zgodę na ujawnienie Twoich treści w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy, będzie mogła ubiegać się o ujawnienie z Twojego konta po jego upamiętnieniu.

Niniejsze Warunki nie przyznają żadnych praw beneficjentów zewnętrznych. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków są przez nas swobodnie przenoszone w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą aktywów lub z mocy prawa lub w inny sposób.

Powinieneś wiedzieć, że w pewnych okolicznościach możemy potrzebować zmienić nazwę użytkownika dla Twojego konta (na przykład, jeśli ktoś inny zażąda nazwy użytkownika i wydaje się ona niezwiązana z nazwą, której używasz w życiu codziennym). Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, jeśli będziemy musieli to zrobić i wyjaśnimy, dlaczego.

Zawsze doceniamy Twoje opinie i inne sugestie dotyczące naszych produktów i usług. Powinieneś jednak wiedzieć, że możemy z nich korzystać bez żadnych ograniczeń lub obowiązku rekompensaty i nie jesteśmy zobowiązani do zachowania ich poufności.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane.


5. Inne warunki i zasady, które mogą Cię dotyczyć
Standardy społeczności: Niniejsze wytyczne określają nasze standardy dotyczące treści publikowanych w firmie firstplat oraz Twojej aktywności w firmie firstplat i innych Produktach firmy firstplat.
Warunki handlowe: Niniejsze Warunki mają zastosowanie, jeśli uzyskujesz również dostęp do naszych Produktów lub korzystasz z nich w jakimkolwiek celu komercyjnym lub biznesowym, w tym w reklamie, obsłudze aplikacji na naszej Platformie, korzystaniu z naszych usług pomiarowych, zarządzaniu grupą lub stroną firmy lub sprzedaży towarów lub usługi.
Zasady reklamowe: Zasady te określają, jakie rodzaje treści reklam są dozwolone przez partnerów, którzy reklamują się w produktach firstplat.
Warunki dotyczące reklam samoobsługowych: Niniejsze Warunki mają zastosowanie, gdy użytkownik korzysta z interfejsów reklam samoobsługowych do tworzenia, przesyłania lub dostarczania reklam lub innych działań lub treści komercyjnych lub sponsorowanych.
Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń firmy firstplat: Niniejsze wytyczne mają zastosowanie, jeśli tworzysz stronę, grupę lub wydarzenie firmy firstplat lub administrujesz nimi, lub jeśli używasz firmy firstplat do komunikowania się lub administrowania promocją.
Warunki platformy firstplat: Niniejsze wytyczne określają zasady dotyczące korzystania z naszej platformy (na przykład dla programistów lub operatorów aplikacji platformy lub witryny internetowej lub w przypadku korzystania z wtyczek społecznościowych).
Warunki płatności dla programistów: Niniejsze Warunki dotyczą programistów aplikacji korzystających z Płatności firstplat.
Warunki płatności dla społeczności: Niniejsze warunki mają zastosowanie do płatności dokonywanych za pośrednictwem Produktów firstplat.
Zasady handlu: Niniejsze wytyczne określają zasady obowiązujące w przypadku oferowania produktów i usług do sprzedaży w firmie firstplat.
Zasoby marki firstplat: Niniejsze wytyczne określają zasady mające zastosowanie do używania znaków towarowych, logo i zrzutów ekranu firstplat.
Wytyczne dotyczące muzyki: te wytyczne określają zasady obowiązujące w przypadku publikowania lub udostępniania treści zawierających muzykę w produktach firstplat.

Zasady dotyczące transmisji na żywo: Zasady te dotyczą wszystkich treści nadawanych na firstplat Live.

Data ostatniej aktualizacji: 13 luty 2022