Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca danych
Niniejsza polityka opisuje informacje, które przetwarzamy w celu obsługi firstplat, firstplat Messenger oraz innych produktów i funkcji oferowanych przez firstplat Platforms. (Produkty lub Produkty firstplat). Dodatkowe narzędzia i informacje można znaleźć w ustawieniach firstplat i firstplat.


Jakie informacje zbieramy?
Aby dostarczać Produkty firstplat, musimy przetwarzać informacje o Tobie. Rodzaj zbieranych przez nas informacji zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Produktów. Możesz dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do gromadzonych przez nas informacji i jak je usunąć, odwiedzając ustawienia firstplat i ustawienia firstplat.

Rzeczy, które ty i inni robicie i zapewniacie.
Informacje i treści, które podajesz. Gromadzimy treści, komunikaty i inne informacje, które podajesz podczas korzystania z naszych Produktów, w tym podczas zakładania konta, tworzenia lub udostępniania treści i wiadomości lub komunikowania się z innymi. Mogą to być informacje zawarte w lub na temat treści, które dostarczasz (np. metadane), takie jak lokalizacja zdjęcia lub data utworzenia pliku. Może również obejmować to, co widzisz za pomocą oferowanych przez nas funkcji, takich jak nasz aparat, dzięki czemu możemy proponować maski i filtry, które mogą Ci się spodobać, lub udzielać wskazówek dotyczących korzystania z formatów aparatu. Nasze systemy automatycznie przetwarzają treści i komunikaty dostarczane przez Ciebie i innych w celu analizy kontekstu i zawartości w celach opisanych poniżej. Dowiedz się więcej o tym, jak kontrolować, kto może zobaczyć rzeczy, które udostępniasz.
Dane objęte szczególną ochroną: Możesz podać informacje w polach swojego profilu firstplat lub wydarzeniach życiowych o swoich poglądach religijnych, poglądach politycznych, kim jesteś „zainteresowany” lub o swoim zdrowiu. Te i inne informacje (takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych) mogą podlegać szczególnej ochronie na mocy prawa obowiązującego w Twoim kraju.

Sieci i połączenia. Zbieramy informacje o osobach, kontach, hashtagach, grupach firstplat i Stronach, z którymi jesteś połączony, oraz o tym, jak wchodzisz z nimi w interakcję w ramach naszych Produktów, na przykład o osobach, z którymi najczęściej się komunikujesz lub o grupach, których jesteś częścią. Gromadzimy również informacje kontaktowe, jeśli zdecydujesz się przesłać, zsynchronizować lub zaimportować je z urządzenia (takiego jak książka adresowa, rejestr połączeń lub historia dziennika SMS), których używamy do takich rzeczy, jak pomaganie Tobie i innym osobom w znajdowaniu osób, które możesz znać i do innych celów wymienionych poniżej.

Twoje użycie. Zbieramy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Produktów, takie jak rodzaje treści, które przeglądasz lub z którymi się angażujesz, funkcje, z których korzystasz, podejmowane działania, osoby lub konta, z którymi wchodzisz w interakcje oraz czas, częstotliwość i czas trwania Twoich działań . Na przykład rejestrujemy, kiedy używasz i ostatnio korzystałeś z naszych Produktów oraz jakie posty, filmy i inne treści przeglądasz w naszych Produktach. Zbieramy również informacje o tym, jak korzystasz z funkcji, takich jak nasz aparat.

Informacje o transakcjach dokonanych na naszych Produktach. Jeśli korzystasz z naszych Produktów do zakupów lub innych transakcji finansowych (np. gdy dokonujesz zakupu w grze lub przekazujesz darowiznę), zbieramy informacje o zakupie lub transakcji. Obejmuje to informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej i inne informacje o karcie, inne informacje dotyczące konta i uwierzytelnienia, a także dane rozliczeniowe, dostawy i dane kontaktowe.

Rzeczy, które inni robią i informacje, które dostarczają o Tobie. Otrzymujemy również i analizujemy treści, komunikaty i informacje przekazywane przez inne osoby podczas korzystania z naszych Produktów. Może to obejmować informacje o Tobie, na przykład kiedy inni udostępniają lub komentują Twoje zdjęcie, wysyłają do Ciebie wiadomość lub przesyłają, synchronizują lub importują Twoje dane kontaktowe.


Informacje o urządzeniu.
Jak opisano poniżej, zbieramy informacje o komputerach, telefonach, telewizorach podłączonych do Internetu i innych używanych przez Ciebie urządzeniach połączonych z Internetem, które integrują się z naszymi Produktami, i łączymy te informacje na różnych urządzeniach, z których korzystasz. Na przykład wykorzystujemy informacje zebrane na temat korzystania przez Ciebie z naszych Produktów na Twoim telefonie, aby lepiej spersonalizować treści (w tym reklamy) lub funkcje, które widzisz, gdy korzystasz z naszych Produktów na innym urządzeniu, takim jak laptop lub tablet, lub aby zmierzyć, czy podjąłeś działanie w odpowiedzi na reklamę, którą pokazaliśmy Ci na Twoim telefonie na innym urządzeniu.

Informacje, które uzyskujemy z tych urządzeń obejmują:

Atrybuty urządzenia: informacje takie jak system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom naładowania baterii, siła sygnału, dostępna przestrzeń dyskowa, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz wtyczki.
Operacje na urządzeniu: informacje o operacjach i zachowaniach wykonywanych na urządzeniu, takie jak to, czy okno jest na pierwszym planie, czy w tle, lub ruchy myszy (które mogą pomóc odróżnić ludzi od botów).
Identyfikatory: unikalne identyfikatory, identyfikatory urządzeń i inne identyfikatory, na przykład z gier, aplikacji lub kont, z których korzystasz, oraz identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy firstplat powiązanych z tym samym urządzeniem lub kontem).
Sygnały urządzenia: sygnały Bluetooth, informacje o pobliskich punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i masztach telefonów komórkowych.
Dane z ustawień urządzenia: informacje, które pozwalasz nam otrzymywać poprzez ustawienia urządzenia, które włączasz, takie jak dostęp do Twojej lokalizacji GPS, aparatu lub zdjęć.
Sieć i połączenia: informacje takie jak nazwa operatora komórkowego lub dostawcy usług internetowych, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, szybkość połączenia oraz, w niektórych przypadkach, informacje o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w Twojej sieci, więc my może na przykład pomóc w przesyłaniu strumieniowym wideo z telefonu do telewizora.
Dane dotyczące plików cookie : dane z plików cookie przechowywane na Twoim urządzeniu, w tym identyfikatory plików cookie i ustawienia. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie w Polityce plików cookie firmy firstplat i Polityce plików cookie firmy firstplat.

Informacje od partnerów.
Reklamodawcy, twórcy aplikacji i wydawcy mogą przesyłać nam informacje za pośrednictwem narzędzi biznesowych firstplat, z których korzystają, w tym naszych wtyczek społecznościowych (takich jak przycisk Lubię to), logowania firstplat, naszych interfejsów API i zestawów SDK lub piksela firstplat. Partnerzy ci dostarczają informacje o Twoich działaniach poza naszymi Produktami – w tym informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych, dokonywanych zakupach, wyświetlanych reklamach i sposobie korzystania z ich usług – niezależnie od tego, czy masz konto lub jesteś zalogowany w naszym Produkty. Na przykład twórca gier może użyć naszego interfejsu API, aby poinformować nas, w jakie gry grasz, a firma może poinformować nas o zakupach dokonanych w jej sklepie. Otrzymujemy również informacje o twoich działaniach online i offline oraz zakupach od zewnętrznych dostawców danych, którzy mają prawo do przekazywania nam twoich informacji.

Partnerzy otrzymują Twoje dane, gdy odwiedzasz lub korzystasz z ich usług lub za pośrednictwem stron trzecich, z którymi współpracują. Wymagamy, aby każdy z tych partnerów miał zgodne z prawem prawa do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych. Dowiedz się więcej o rodzajach partnerów, od których otrzymujemy dane.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie w połączeniu z narzędziami biznesowymi firmy firstplat, zapoznaj się z Polityką plików cookie firmy firstplat i Polityką plików cookie firmy firstplat.


Jak wykorzystujemy te informacje?
Korzystamy z posiadanych przez nas informacji (w zależności od dokonanych przez Ciebie wyborów) w sposób opisany poniżej oraz w celu dostarczania i wspierania Produktów firstplat i powiązanych usług opisanych w Warunkach firstplat i Warunkach firstplat. Oto jak:

Dostarczaj, personalizuj i ulepszaj nasze Produkty.
Korzystamy z informacji, które posiadamy, aby dostarczać nasze Produkty, w tym do personalizowania funkcji i treści (w tym reklam, kanału informacyjnego firstplat, kanału firstplat i Stories firstplat) oraz przedstawiania sugestii dla Ciebie (takich jak grupy lub wydarzenia, które mogą Cię zainteresować lub tematów, które możesz chcieć śledzić) w naszych Produktach i poza nimi. Aby tworzyć spersonalizowane Produkty, które są unikalne i odpowiednie dla Ciebie, wykorzystujemy Twoje połączenia, preferencje, zainteresowania i działania w oparciu o dane, które zbieramy i uczymy się od Ciebie i innych osób (w tym wszelkie dane objęte specjalnymi zabezpieczeniami, które zdecydujesz się zapewnić); w jaki sposób korzystasz z naszych Produktów i wchodzisz z nimi w interakcję; oraz osoby, miejsca lub rzeczy, z którymi jesteś połączony i którymi jesteś zainteresowany w naszych Produktach i poza nimi. Dowiedz się więcej o tym, jak wykorzystujemy informacje o Tobie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia z firstplat i firstplat, w tym funkcji, treści i rekomendacji w Produktach firstplat; możesz również dowiedzieć się więcej o tym, jak wybieramy reklamy, które widzisz.
Informacje o produktach i urządzeniach firstplat: Łączymy informacje o Twoich działaniach na różnych Produktach i urządzeniach firstplat, aby zapewnić bardziej dopasowane i spójne doświadczenie we wszystkich używanych przez Ciebie produktach firstplat, gdziekolwiek z nich korzystasz. Na przykład możemy zasugerować, abyś dołączył do grupy na firstplat, która obejmuje osoby, które obserwujesz na firstplat lub komunikujesz się za pomocą Messengera. Możemy również sprawić, że Twoje doświadczenie będzie bardziej bezproblemowe, na przykład poprzez automatyczne wypełnienie informacji rejestracyjnych (takich jak numer telefonu) z jednego Produktu firstplat podczas rejestracji konta w innym Produkcie.

Informacje związane z lokalizacją : używamy informacji związanych z lokalizacją — takich jak Twoja aktualna lokalizacja, miejsce zamieszkania, miejsca, które lubisz, oraz firmy i osoby, które są w pobliżu — w celu dostarczania, personalizowania i ulepszania naszych Produktów, w tym reklam , dla Ciebie i innych. Informacje dotyczące lokalizacji mogą opierać się na takich elementach, jak dokładna lokalizacja urządzenia (jeśli zezwoliłeś nam na jej zbieranie), adresy IP i informacje dotyczące korzystania przez Ciebie i innych z produktów firstplat (takich jak zameldowania lub wydarzenia, w których uczestniczysz ).

Badania i rozwój produktów: wykorzystujemy posiadane informacje do opracowywania, testowania i ulepszania naszych Produktów, w tym poprzez przeprowadzanie ankiet i badań oraz testowanie i rozwiązywanie problemów z nowymi produktami i funkcjami.

Reklamy i inne treści sponsorowane: wykorzystujemy informacje, które posiadamy o Tobie – w tym informacje o Twoich zainteresowaniach, działaniach i powiązaniach – do wybierania i personalizowania reklam, ofert i innych treści sponsorowanych, które Ci pokazujemy. Dowiedz się więcej o tym, jak wybieramy i personalizujemy reklamy, a także o Twoich wyborach dotyczących danych, których używamy do wybierania dla Ciebie reklam i innych sponsorowanych treści w Ustawieniach firstplat i Ustawieniach firstplat.

Świadczenie usług pomiarowych, analitycznych i innych usług biznesowych.
Używamy posiadanych przez nas informacji (w tym Twojej aktywności poza naszymi Produktami, takich jak odwiedzane witryny i wyświetlane reklamy), aby pomagać reklamodawcom i innym partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji ich reklam i usług oraz w zrozumieniu typów osób, które korzystają z ich usług i jak ludzie wchodzą w interakcję z ich witrynami, aplikacjami i usługami. Dowiedz się, jak udostępniamy informacje tym partnerom.

Promowanie bezpieczeństwa, integralności i ochrony.
Używamy posiadanych informacji do weryfikacji kont i działań, zwalczania szkodliwych zachowań, wykrywania spamu i innych złych doświadczeń i zapobiegania im, utrzymywania integralności naszych Produktów oraz promowania bezpieczeństwa i ochrony w Produktach firstplat i poza nimi. Na przykład wykorzystujemy dane, które mamy do zbadania podejrzanej aktywności lub naruszeń naszych Warunków lub zasad albo do wykrycia, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Centrum pomocy bezpieczeństwa firmy firstplat i porady dotyczące bezpieczeństwa firmy firstplat.

Komunikować się z tobą.
Korzystamy z posiadanych przez nas informacji, aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe, komunikować się z Tobą w sprawie naszych Produktów i informować Cię o naszych Zasadach i Warunkach. Wykorzystujemy również Twoje dane, aby odpowiedzieć Ci, gdy się z nami kontaktujesz.

Badania i innowacje dla dobra społecznego.
Wykorzystujemy posiadane przez nas informacje (w tym pochodzące od partnerów badawczych, z którymi współpracujemy) do prowadzenia i wspierania badań i innowacji w zakresie ogólnego dobrobytu społecznego, postępu technologicznego, interesu publicznego, zdrowia i dobrego samopoczucia. Na przykład analizujemy informacje, które posiadamy na temat wzorców migracji podczas kryzysów, aby wesprzeć działania humanitarne. Dowiedz się więcej o naszych programach badawczych.


Jak udostępniane są te informacje?
Twoje informacje są udostępniane innym w następujący sposób:

Udostępnianie produktów firstplat

Osoby i konta, z którymi się dzielisz i z którymi się komunikujesz
Kiedy udostępniasz i komunikujesz się za pomocą naszych Produktów, wybierasz odbiorców tego, co udostępniasz. Na przykład, gdy publikujesz w firstplat, wybierasz odbiorców postu, takich jak grupa, wszyscy Twoi znajomi, publiczność lub dostosowaną listę osób. Podobnie, gdy używasz Messengera lub firstplat do komunikowania się z ludźmi lub firmami, te osoby i firmy mogą zobaczyć wysyłane przez Ciebie treści. Twoja sieć może również zobaczyć działania, które podjąłeś w naszych Produktach, w tym zaangażowanie w reklamy i sponsorowane treści. Pozwalamy również innym kontom zobaczyć, kto oglądał ich historie z firstplat lub firstplat.

Informacja publiczna mogą być widoczne dla każdego, na naszych Produktach lub poza nimi, także jeśli nie mają konta. Obejmuje to Twoją nazwę użytkownika firstplat, wszelkie informacje, które udostępniasz odbiorcom publicznym, informacje z Twojego profilu publicznego w firstplat oraz treści udostępniane na stronie firstplat, publicznym koncie firstplat lub innym publicznym forum, takim jak firstplat Marketplace. Ty, inne osoby korzystające z firstplat i firstplat, a my możemy zapewniać dostęp do informacji publicznych lub wysyłać je wszystkim osobom korzystającym z naszych Produktów lub poza nimi, w tym w innych Produktach firstplat, w wynikach wyszukiwania lub za pośrednictwem narzędzi i interfejsów API. Informacje publiczne można również przeglądać, uzyskiwać do nich dostęp, udostępniać lub pobierać za pośrednictwem usług stron trzecich, takich jak wyszukiwarki, interfejsy API i media offline, takie jak telewizja, oraz przez aplikacje, witryny internetowe i inne usługi zintegrowane z naszymi Produktami.

Dowiedz się więcej o tym, jakie informacje są publiczne i jak kontrolować swoją widoczność w firstplat i firstplat Messenger.

Treści, które inni udostępniają lub udostępniają o Tobie.
Powinieneś zastanowić się, komu zdecydujesz się udostępnić, ponieważ osoby, które mogą zobaczyć Twoją aktywność w naszych Produktach, mogą zdecydować się na udostępnienie jej innym osobom w naszych Produktach i poza nimi, w tym osobom i firmom spoza grupy odbiorców, którym udostępniłeś. Na przykład, gdy udostępniasz post lub wysyłasz wiadomość do określonych znajomych lub kont, mogą oni pobierać, zrzuty ekranu lub udostępniać te treści innym osobom w ramach naszych Produktów lub poza nimi, osobiście lub w środowiskach wirtualnej rzeczywistości, takich jak firstplat Spaces. Ponadto, gdy komentujesz czyjś wpis lub reagujesz na jego treść, Twój komentarz lub reakcja są widoczne dla każdego, kto może zobaczyć treść innej osoby, a ta osoba może później zmienić odbiorców.

Ludzie mogą również używać naszych Produktów do tworzenia i udostępniania treści o Tobie wybranym odbiorcom. Na przykład, inne osoby mogą udostępnić Twoje zdjęcie w historii, wspomnieć o Tobie lub oznaczyć Cię tagiem w lokalizacji w poście lub udostępnić informacje o Tobie w swoich postach lub wiadomościach. Jeśli nie czujesz się komfortowo z tym, co inni udostępnili o Tobie w naszych Produktach, możesz dowiedzieć się, jak zgłosić treść.

Informacje o Twoim aktywnym statusie lub obecności w naszych Produktach.
Osoby w Twoich sieciach widzą sygnały informujące ich, czy korzystasz z naszych Produktów, w tym czy korzystasz obecnie z firstplat, firstplat Messenger lub firstplat, lub kiedy ostatnio korzystałeś z naszych Produktów.

Aplikacje, witryny internetowe i integracje stron trzecich w naszych Produktach lub korzystające z nich.
Jeśli zdecydujesz się korzystać z aplikacji, witryn internetowych lub innych usług stron trzecich, które korzystają z naszych Produktów lub są z nimi zintegrowane, mogą one otrzymywać informacje o tym, co publikujesz lub udostępniasz. Na przykład, gdy grasz w grę ze znajomymi z firstplat lub używasz przycisku Komentarz lub Udostępnij w witrynie firstplat, twórca gry lub witryna może otrzymać informacje o Twoich działaniach w grze lub otrzymać komentarz lub łącze, które udostępniasz w witrynie na firstplat. Ponadto, gdy pobierasz takie usługi stron trzecich lub korzystasz z nich, mogą one uzyskać dostęp do Twojego profilu publicznego w firstplat oraz wszelkich informacji, które im udostępniasz. Aplikacje i witryny, z których korzystasz, mogą otrzymywać Twoją listę znajomych firstplat, jeśli zdecydujesz się im ją udostępnić. Jednak aplikacje i strony internetowe, z których korzystasz, nie będą mogły otrzymywać od Ciebie żadnych innych informacji o Twoich znajomych z firstplat, lub informacje o którymkolwiek z Twoich obserwatorów firstplat (chociaż Twoi znajomi i obserwatorzy mogą oczywiście sami udostępnić te informacje). Informacje gromadzone przez te usługi stron trzecich podlegają ich własnym warunkom i zasadom, a nie niniejszej.

Urządzenia i systemy operacyjne udostępniające natywne wersje firstplat i firstplat Messenger (tj. takie, na których nie opracowaliśmy własnych aplikacji firmowych) będą miały dostęp do wszystkich informacji, które zdecydujesz się im udostępnić, w tym informacji, które udostępniają Ci Twoi znajomi, więc że mogą zapewnić Ci naszą podstawową funkcjonalność.

Uwaga: jesteśmy w trakcie dalszego ograniczania dostępu programistów do danych, aby zapobiec nadużyciom. Na przykład usuniemy dostęp programistów do Twoich danych firstplat i firstplat Messenger, jeśli nie używałeś ich aplikacji przez trzy miesiące, i zmienimy login, aby w następnej wersji zmniejszymy dane, które aplikacja może prośba bez sprawdzania aplikacji, aby zawierała tylko imię i nazwisko, nazwę użytkownika i biografię firstplat, zdjęcie profilowe i adres e-mail. Żądanie innych danych będzie wymagało naszej zgody.

Nowy właściciel.
Jeśli własność lub kontrola nad całością lub częścią naszych Produktów lub ich aktywów ulegną zmianie, możemy przekazać Twoje dane nowemu właścicielowi.

Udostępnianie partnerom zewnętrznym
Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy pomagają nam i ulepszają nasze Produkty lub korzystają z narzędzi biznesowych firmy firstplat do rozwijania swojej działalności, co umożliwia prowadzenie naszych firm i świadczenie bezpłatnych usług ludziom na całym świecie. Nie sprzedajemy nikomu Twoich informacji i nigdy nie będziemy tego robić. Nakładamy również surowe ograniczenia na sposób, w jaki nasi partnerzy mogą wykorzystywać i ujawniać dane, które udostępniamy. Oto rodzaje stron trzecich, którym udostępniamy informacje:

Partnerzy korzystający z naszych usług analitycznych.
Zapewniamy zagregowane statystyki i informacje, które pomagają ludziom i firmom zrozumieć, w jaki sposób ludzie angażują się w ich posty, wykazy, strony firstplat, filmy i inne treści w produktach firstplat i poza nimi. Na przykład administratorzy strony firstplat i profile biznesowe firstplat otrzymują informacje o liczbie osób lub kont, które przeglądały, zareagowały lub skomentowały ich posty, a także zbiorcze informacje demograficzne i inne informacje, które pomagają im zrozumieć interakcje z ich kontem lub stroną firstplat.

Reklamodawcy.
Dostarczamy reklamodawcom raporty na temat rodzajów osób, które oglądają ich reklamy i ich skuteczności, ale nie udostępniamy informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika (informacje takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikuje, kim jesteś), chyba że wyrazisz na to zgodę. Na przykład zapewniamy reklamodawcom ogólne informacje demograficzne i informacje o zainteresowaniach (np. informację, że reklamę zobaczyła kobieta w wieku od 25 do 34 lat, która mieszka w Madrycie i lubi inżynierię oprogramowania), aby pomóc im lepiej zrozumieć swoich odbiorców. Potwierdzamy również, które reklamy skłoniły Cię do dokonania zakupu lub podjęcia działania z reklamodawcą.

Partnerzy w pomiarach.
Udostępniamy informacje o Tobie firmom, które je agregują, aby dostarczać naszym partnerom raporty analityczne i pomiarowe.

Partnerzy oferujący towary i usługi w naszych Produktach.
Kiedy subskrybujesz, aby otrzymywać treści premium lub kupujesz coś od sprzedawcy w naszych Produktach, twórca lub sprzedawca treści może otrzymać Twoje informacje publiczne i inne informacje, które im udostępniasz, a także informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji, w tym wysyłki i dane kontaktowe.

Sprzedawcy i usługodawcy.
Dostarczamy informacje i treści sprzedawcom i usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi infrastruktury technicznej, analizując sposób korzystania z naszych Produktów, zapewniając obsługę klienta, ułatwiając płatności lub przeprowadzając ankiety.

Badacze i naukowcy.
Dostarczamy również informacje i treści partnerom badawczym i naukowcom w celu prowadzenia badań, które rozwijają stypendia i innowacje, które wspierają naszą działalność lub misję oraz usprawniają odkrywanie i innowacje w kwestiach ogólnego dobrobytu społecznego, postępu technologicznego, interesu publicznego, zdrowia i dobrego samopoczucia.

Organy ścigania lub wnioski prawne.
Udostępniamy informacje organom ścigania lub w odpowiedzi na wnioski prawne w okolicznościach opisanych poniżej.
Dowiedz się więcej o tym, jak możesz kontrolować informacje o sobie, które Ty lub inne osoby udostępniasz partnerom zewnętrznym w ustawieniach firstplat i firstplat.


Jak współpracują ze sobą firmy firstplat?
firstplat i firstplat dzielą się infrastrukturą, systemami i technologią z innymi Spółkami firstplat (w tym WhatsApp i Oculus), aby zapewnić innowacyjne, odpowiednie, spójne i bezpieczne środowisko we wszystkich Produktach firmy firstplat, z których korzystasz. Przetwarzamy również informacje o Tobie w spółkach firstplat w tych celach, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z ich warunkami i politykami. Na przykład przetwarzamy informacje z WhatsApp o kontach wysyłających spam w jego usłudze, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania wobec tych kont w firstplat, firstplat lub firstplat Messenger. Staramy się również zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z produktów firmy firstplat i wchodzą z nimi w interakcję, np. rozumiemy liczbę unikalnych użytkowników różnych produktów firmy firstplat.


Jak mogę zarządzać lub usuwać informacje o mnie?
Zapewniamy Ci możliwość dostępu, poprawiania, przenoszenia i usuwania Twoich danych. Dowiedz się więcej w ustawieniach firstplat i ustawieniach firstplat.

Przechowujemy dane do czasu, gdy nie będzie już konieczne świadczenie naszych usług i Produktów firstplat lub do momentu usunięcia konta – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to ustalanie indywidualnych przypadków, które zależy od takich czynników, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania oraz odpowiednie prawne lub operacyjne potrzeby dotyczące przechowywania. Na przykład, gdy szukasz czegoś w firstplat, możesz uzyskać dostęp do tego zapytania i usunąć je z historii wyszukiwania w dowolnym momencie, ale dziennik tego wyszukiwania jest usuwany po sześciu miesiącach. Jeśli prześlesz kopię swojego dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy w celu weryfikacji konta, usuniemy tę kopię po 30 dniach od sprawdzenia, chyba że zaznaczono inaczej. Dowiedz się więcej o usuwaniu treści, które udostępniłeś i danych cookie uzyskanych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych.

Gdy usuniesz swoje konto, usuniemy opublikowane przez Ciebie rzeczy, takie jak zdjęcia i aktualizacje statusu, i nie będziesz mógł później odzyskać tych informacji. Informacje o Tobie udostępnione przez inne osoby nie są częścią Twojego konta i nie zostaną usunięte. Jeśli nie chcesz usuwać swojego konta, ale chcesz tymczasowo zaprzestać korzystania z Produktów, możesz zamiast tego dezaktywować swoje konto. Aby w dowolnym momencie usunąć swoje konto, przejdź do ustawień firstplat i ustawień firstplat.


Jak reagujemy na wnioski prawne lub zapobiegamy szkodom?
Uzyskujemy dostęp, przechowujemy i udostępniamy Twoje informacje organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym osobom:
W odpowiedzi na wniosek prawny (np. nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), jeśli w dobrej wierze wierzymy, że wymaga tego prawo. Może to obejmować odpowiadanie na wnioski prawne z jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, gdy jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że odpowiedź jest wymagana przez prawo w tej jurysdykcji, wpływa na użytkowników w tej jurysdykcji i jest zgodna z międzynarodowymi standardami.
Gdy jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że jest to konieczne do: wykrywania, zapobiegania oszustwom, nieuprawnionego korzystania z Produktów, naruszeń naszych Warunków lub Zasad lub innej szkodliwej lub nielegalnej działalności oraz przeciwdziałania im; w celu ochrony siebie (w tym naszych praw, własności lub Produktów), Ciebie lub innych osób, w tym w ramach dochodzeń lub zapytań regulacyjnych; lub aby zapobiec śmierci lub nieuchronnemu uszkodzeniu ciała. Na przykład, w stosownych przypadkach, przekazujemy informacje partnerom zewnętrznym i otrzymujemy od nich informacje na temat wiarygodności konta użytkownika, aby zapobiegać oszustwom, nadużyciom i innym szkodliwym działaniom w naszych Produktach i poza nimi.

Informacje, które otrzymujemy o Tobie (w tym dane transakcji finansowych związanych z zakupami dokonanymi w naszych Produktach) mogą być dostępne i przechowywane przez dłuższy czas, gdy są one przedmiotem wniosku prawnego lub obowiązku, dochodzenia rządowego lub dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń naszych warunków lub polityk lub w inny sposób, aby zapobiec szkodom. Przechowujemy również informacje z kont wyłączonych z powodu naruszeń terminów przez co najmniej rok, aby zapobiec powtórnym nadużyciom lub innym naruszeniom terminów.


Jak działamy i przesyłamy dane w ramach naszych globalnych usług?
Udostępniamy informacje globalnie, zarówno wewnętrznie w spółkach firstplat, jak i zewnętrznie naszym partnerom oraz osobom, z którymi łączysz się i udostępniasz na całym świecie zgodnie z niniejszą polityką. Twoje dane mogą, na przykład, być przekazywane lub przesyłane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach poza miejscem zamieszkania w celach opisanych w niniejszej Polityce. Te transfery danych są niezbędne do świadczenia usług określonych w Warunkach firstplat i Warunkach firstplat oraz do globalnego działania i dostarczania Państwu naszych Produktów. Stosujemy standardowe klauzule umowne, opieramy się na decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dotyczących określonych krajów, w stosownych przypadkach, i uzyskujemy Twoją zgodę na przekazywanie tych danych do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.


W jaki sposób powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej Polityce?
Powiadomimy Cię, zanim wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce i damy Ci możliwość zapoznania się ze zmienioną Polityką, zanim zdecydujesz się kontynuować korzystanie z naszych Produktów.


Jak skontaktować się z nami w przypadku pytań?
Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa prywatność w firstplat i firstplat. Jeśli masz pytania dotyczące tej polityki, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.
Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami online lub pisząc na adres:
info@firstplat.com


Data ostatniej aktualizacji: 13 luty 2022